2008-10-01

Bränsletillägg

Vi är tvungna att införa bränsletillägg på alla våra transporter med flyg då bränslepriset fortsätter att öka kraftigt. Sedan vår nuvarande prislista började gälla har bränslepriset stigit med 20%.

Bränsletillägget bygger på det genomsnittliga spotpriset under en månad på European Commission Directorate for Energy and Transport i ”Oil Bulletin”.

Bränsletillägget kommer att variera stegvis om 0,5% och uppdateras månadsvis och tillägget kommer att stiga, falla eller tas bort i takt med bränslepriserna. Alla grundpriser blir oförändrade.

Vi avvaktade 6 månader för att avläsa marknaden men från och med 2008-10-01 tillämpar vi bränsletillägg på alla våra transporter med flyg gäller dock inte marktransporter eller tilläggstjänster utan endast på själva transportpriset. Bränsletillägget kommer givetvis att specificeras separat.

Det genomsnittliga konsumentpriset för diesel publiceras varje vecka av European Commission Directorate for Energy and Transport i ”OilBulletin”.

De fraktföretag som tillämpar bränsletillägg gör det för att hålla ett så konkurrenskraftigt pris som det är möjligt, istället för att justera priset permanent. I våras började även de flesta budbils bolagen att ta ut bränsletillägg då bensinpriserna ökade kraftigt.

Bränsletillägget kommer att ligga på 30% på Expressförsändelser och 15% på Economyförsändelser, från och med 2022-05-01.

Bränsletillägget kommer att justeras månadsvis.

Boka transport
Boka specialsändning

Ring eller maila för prisuppgift vid specialsändningar.

Vi skriver alla frakthandlingar såsom waybill, proforma och ger dig förteckning över dagens sändningar per mail. CLX levererar dina sändningar – dörr-till-dörr!

Beräkna volymvikt

Fyll i samtliga fält för att räkna ut din volymvikt

Volymvikt:
0
kg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.